AB Granholm & Saarinen OY är ett företag som startade sin verksamhet år 1994. Företaget grundades som ett öppet bolag av Johan Saarinen och Mikael Granholm.

Bolaget började sin verksamhet med en cirkelsåg. År 2000 skaffades en hyvelmaskin och sågen såldes, sedan dess har verksamheten vuxit, och nya utrymmen har byggts och maskiner anskaffats.

År 2011 skaffades en automatisk kapsåg, Hundegger SC3. Nu finns bättre möjligheter att tillgodose kundernas behov. Kunderna är närmast hustillverkare och annan industri, men även privatkunder.

Omsättningen ligger omkring 2 miljoner Euro, och företaget sysselsätter för tillfället 5 personer.